Kalendár obsadenosti - posledná aktualizácia 30.5.2023

Ubytovanie je možné od 14:00 hodiny, alebo podľa dohody.
Odubytovanie je do 10:00 hodiny, alebo podľa dohody.