Kalendár obsadenosti - posledná aktualizácia 10.1.2024

Ubytovanie je možné od 14:00 hodiny, alebo podľa dohody.
Odubytovanie je do 10:00 hodiny, alebo podľa dohody.